Get Adobe Flash player

Przedstawiamy program kadrowo-płacowy który spełni wymagania małych, średnich i dużych firm.

CENZUS PRO WINDOWS

 • graficzny interfejs użytkownika,
 • eksport wierszy z tabel do MS Excel, również format CSV,
 • graficzne definiowanie pism kadrowych,
 • elektroniczna archiwizacja dokumentów źródłowych,
 • podziału funduszy na osobowe, bezosobowe i ZUS,
 • dostępne informacje ze wszystkich lat, bez zmiany roku,
 • nieograniczona liczba składników naliczania,
 • bardzo prosta aktualizacja przez internet,
 • dostosowywanie wielkości czcionki do potrzeb użytkownika,
 • definiowanie wartości domyślnych (kalendarze, wzory pism),
 • obszerna pomoc kontekstowa (help),
 • łatwa obsługa bez użycia myszy, obsługa większości funkcji dostępna również z klawiatury,
 • edytor korekty pozycji pól do wydruku, na formularzach oryginalnych,
 • wielopoziomowa informacja (od ogółu do szczegółu),
 • większość informacji na ekranie w postaci tabularycznej, z możliwością sortowania,
 • rozbudowanego system słowników,
 • rozbudowany system generacji przelewów,
 • automatyczna aktualizacja wartości stałych,
 • automatyczna generacja deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • export do e-Deklaracji, Programu Płatnika, Finansowo-Księgowego, przelewów do banku,
 • zapis wydruków do plików PDF z możliwością wysyłki e-mail z programu,
 • definiowanie list zbiorczych (kasowych) bez ograniczenia czasowego,
 • podgląd wydruku (WYSIWYG), wybór orientacji wydruku,
 • wybór drukarki w momencie drukowania,
 • automatyczna podpowiedź Urzędu Skarbowego
 • import danych z aktualnej wersji Cenzus Pro
CENNIK PROGRAMU
firmatec  sigillum 1 (100)    image004    Legat  delta  bc