Program kadrowo-płacowy
Cenzus Pro Windows

podstawowe funkcje programu

 graficzny interfejs użytkownika,
 eksport wierszy z tabel do MS Excel, również format CSV,
 graficzne definiowanie pism kadrowych,
 elektroniczna archiwizacja dokumentów źródłowych,
 podziału funduszy na osobowe, bezosobowe i ZUS,
 dostępne informacje z​e wszystkich lat, bez zmiany roku,
 nieograniczona liczba składników naliczania,
 bardzo prosta aktualizacja przez internet,
 dostosowywanie wielkości czcionki do potrzeb użytkownika,
 definiowanie wartości domyślnych (kalendarze, wzory pism),
 obszerna pomoc kontekstowa (help),
 łatwa obsługa bez użycia myszy, obsługa większości funkcji, dostępna również z klawiatury,
 edytor korekty pozycji pól do wydruku, na formularzach oryginalnych,
 wielopoziomowa informacja (od ogółu do szczegółu),
 większość informacji na ekranie w postaci tabularycznej, z możliwością sortowania,

 rozbudowanego system słowników,
 rozbudowany system generacji przelewów,
 automatyczna aktualizacja wartości stałych,
 automatyczna generacja deklaracji rozliczeniowych ZUS
 generowanie wydruków: kadrowych, płacowych, deklaracje PIT, 
 formularze ZUS, spra​wozdania GUS, deklaracje PFRON, raporty PPK
 export do e-Deklaracji, Programu Płatnika, Finansowo-Księgowego, plików do PPK, przelewów do banku,
 zapis wydruków do plików PDF z możliwością wysyłki e-mail z programu,
 definiowanie list zbiorczych (kasowych) bez ograniczenia czasowego,
 podgląd wydruku (WYSIWYG), wybór orientacji wydruku,
 wybór drukarki w momencie drukowania,
 automatyczna podpowiedź Urzędu Skarbowego
 import danych z aktualnej wersji Cenzus Pro
 import danych pracowniczych z Programu Płatnik (ZUA/ZZA)

chcesz wiedzieć więcej - zadzwoń